Rasa: ca de bou, boston terrier

Jako jedna z nielicznych hodowli w Europie swoją pracę hodowlaną opieramy wyłącznie na hiszpańsko-portorykańskich liniach. Ideą założenia naszej hodowli jest popularyzacja i doskonalenie rasy Ca De Bou w   naszym kraju. Dzięki ciężkiej pracy nad wyglądem zewnętrznym oraz psychiką naszych psów możemy dziś z dumą stwierdzić iż nasi wychowankowie odnoszą wspaniałe sukcesy wystawowe nie tylko w Polsce ale również za granicami naszego kraju. Nasze psy są zwycięzcami wystaw na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech. Zdobyły uznanie w oczach sędziów w całej Europie. Odzwierciedleniem odnoszonych sukcesów jest ich wspaniały wygląd oraz wspaniała kondycja jak również zrównoważona psychika. (...)

www.cadebou-dogocanario.com